Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda. (Hippokratés)
...nebo ruka fyzioterapeuta


Rehabilitace NÍKÉ s.r.o.

Léčebná rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie v Kravařích zahájila provoz v roce 1995 a k dnešnímu dni si vytvořila širokou základnu klientů, dostala se do podvědomí široké veřejnosti, laické a odborné, i za hranice spádové oblasti Kravaře. Stávající klienti se s důvěrou obracejí na naše fyzioterapeuty a věříme, že stejnou důvěru si vytvoříte i vy, po první návštěvě u nás. Hlavní naší činností je činnost terapeutická a preventivně-poradenská, která řeší potíže pohybového aparátu v důsledku úrazu nebo dlouhodobého jednostranného přetežování, kdy dochází k funkčním a strukturálním změnám.

Kontakt

Bc. Martina Komárková
Pracoviště léčebné rehabilitace,
fyzioterapie a ergoterapie

Opavská 57
747 21 Kravaře
tel: +420 553 671 781
email: info@komarkova.cz

(objednávky nejlépe osobně)

Pracoviště splňuje kvalifikační podmínky zákona č. 96/2004 Sb.

ORDINAČNÍ DOBA (pouze na objednávku)

Pondělí 6:45 - 18:30
Úterý 6:45 - 18:30
Středa 6:45 - 18:30
Čtvrtek 6:45 - 18:30
MUDr. Borunský 13:00 – 19:00
Pátek 6:45 - 15:00